NATURLEKPLATSER

Våra lekområden skiljer sig från hur många av dagens lekplatser ser ut. Vi använder enbart naturmaterial, bygger gärna i skogsmiljö och utformar lekmiljön efter omgivningen. Vi bygger åt barnen och det är deras upptäckarglädje och utveckling som sätts i fokus. Ofta kombinerar vi balans och klätterredskap med motorsågsfigurer och barnen älskar dem!

Våra lekplatser ska inspirera till kreativ lek, vara utmanande och utveckla barnens motorik.

Naturen och närmiljön är viktig för oss alla. Därför bygger vi på Svega aldrig med tryckimpregnerat virke eller kompositmaterial, utan enbart med naturligt rötbeständigt virke, framförallt ek och robinia. Vi arbetar miljömedvetet utan onödiga transporter och mellanled. Vi köper virke från närområdet i största möjliga mån, tillverkningen sker i Jonsered och produkten levereras till kunden. Mycket av jobbet görs med hand och elverktyg, men vi använder också motorsåg. Våra lekområden byggs för att hålla länge med ett minimalt behov av underhåll.

Vi bygger säkra lekplatser som alltid besiktigas av oberoende besiktningsorgan. De lutar sig mot EU standarden SS-EN1176. Dessa standarder är inte en lag, utan används som vägledning.

Vi kan hjälpa till hela vägen, från planering till färdigställande av ett helt lekområde. Är ni ute efter enskilda lekredskap, lekhus eller träskulpturer kan vi leverera efter beställning. Inte nudda marken banor och upptäckarstigar är andra förslag på vad vi kan göra. Alla uppdrag planeras och utformas alltid i samråd med kunden och vi är noga med att ha en god dialog genom hela arbetets gång.

Många proffessorer, rektorer och forskare har gjort flera undersökningar som visar att fler lekområden i skogsmiljöer behövs och att det extrema säkerhetstänket som finns har utarmat svenska lekplatser. De menar att lekplatser inte bör vara så säkra som möjligt, utan så säkra som nödvändigt. Positivt risktagande är viktigt för barn och ungdomars utveckling och välbefinnande. Detta är något vi på Svega har i åtanke när vi utformar våra lekplatser.

Mer information om  forskning inom detta område finns att läsa här: Forskning om mer utmanande lekplatser

Positivt risktagande är viktigt för barn och ungdomars utveckling och välbefinnande.

Inspiration