OFFENTLIGA MILJÖER

Vi bygger med traditionellt hantverk utan massa onödiga skruvar, bultar och beslag. Istället gör vi träförbindningar som låser i varandra.

Grillplatser, odlingsbänkar, utegym, skärmtak, väderskydd, bänkar och bord är bara några exempel på vad vi kan göra. Vi har inga standardprodukter utan allt vi gör tillverkas efter våra kunders önskemål. 

Vi arbetar framförallt med ek, kärnfuru och robinia.

Vi försöker använda trä från närområdet i största möjliga mån och arbetar framförallt med träslagen ek, kärnfuru och robinia som är naturligt rötbeständiga och har en lång livslängd i utomhusmiljö. Vi arbetar inte med impregnerat virke. Mycket av arbetet görs med traditionella handverktyg, men vi använder också elverktyg och motorsåg.

Om ni har en idé hjälper vi er gärna hela vägen, från design till färdig produkt. 

Inspiration