2019 byggde vi vårt första lekområde i Mölnlycke. Som bakgrund fanns en tanke om att många av dagens lekplatser såg likadana ut och inte eggade barnens fantasi. Vi ville bygga naturliga, inbjudande och fantasifulla lekområden, gärna i skogsmiljö. Denna tanke lever vidare och vi har sedan start fått flera uppdrag där vi utformat olika lekmiljöer och lekelement för barn.

Vi har också inriktat oss på att bygga tilltalande utemiljöer för det offentliga rummet, med traditionellt hantverk och naturligt trä. Vi använder gärna stolpverksteknik där träförbindningar låser i varandra, vilket ger ett väldigt stilrent och tilltalande uttryck.

Idag ska det mesta gå snabbt att bygga och mycket är standardiserat för att öka produktionen. Hantverkarens kunnande blir mindre viktig när fler och fler material klickas, bultas eller limmas ihop. Vi har valt att gå en annan väg och fokusera på designen, låta hantverket ta plats och jobba med bra och naturliga material. Att kombinera traditionellt hantverk med motorsågsfigurer har blivit lite av vårt signum.

Kristian Gade Andersen
Madelene Svensson

Vi som driver Svega heter Kristian och Madelene. Vi inte bara jobbar ihop utan är också gifta. Det var Kristian som började verksamheten i Svega 2020. Kristian har jobbat med trä största delen av sitt liv. Han började som snickare men valde efter en tid att plugga vidare till byggingenjör. Kristians intresse för det traditionella hantverket har växt allt eftersom. Under senare år har han börjat göra motorsågsfigurer och det visade sig att han var riktigt bra på det med.  

Madelene började hjälpa till i företaget i början av 2021 efter sin föräldraledighet. Hon håller på att lära sig hantverket som är verksamhetens ryggrad och jobbar även mycket med den administrativa delen. 

Vi samarbetar också med andra duktigare hantverkare som precis som vi har fokus på hantverket, miljön och bra material.